Projekt Rom – nejlepší zaměstnanec

Operační program Zaměstnanost
CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009242

EU


Projekt  Rom – nejlepší  zaměstnanec byl oficielně zahájen  1. 8. 2018 a trvá do 30. 7. 2020

Projekt je soustředěn na snížení nezaměstnanosti osob značně ohrožených na trhu práce. Cílovou skupinou je národnostní menšina Romové, kteří jsou evidováni na ÚP či neaktivní osoby na území Středočeského kraje. Díky našim předchozím zkušenostem a souboru vhodné zvolených aktivit se zavazujeme snížit nezaměstnanost u této cílové skupiny. Podpoříme min. 45 klientů, 20 klientů získá zaměstnání a 20 klientů rekvalifikaci.

Specifické cíle projektu:

      1.  Nízká úroveň vzdělání a kvalifikace

      2.  Nevyhovující obecné, měkké i odborné kompetence

      3.  Problém s motivací

      4.  Diskriminace ze strany zaměstnavatelů

      5. Nízká finanční gramotnost


Akce


Vytisknout