Neformálně pečuji a pracuji


Projekt Neformálně pečuji a pracuji

Projekt Neformálně pečuji a pracuji
CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011311


Projekt se zaměřuje na cílovou skupinu neformálních pečovatelů a to primárně z romské národnostní menšiny, kterým poskytujeme podporu formou vzájemně propojených aktivit, které zajišťují komplexní přístup ke klientům (př. sociální poradenství, psychoterapie,podpora na telefonu/zřízení poradenské linky, individuální podpora ergoterapeuta a zdravotní sestry, vzdělávací aktivity atd.)


Cíle projektu:

a) do projektu bude zapojeno min. 50 klientů a min. 35 z nich přesáhne bagatelní podporu


b) prostřednictvím koučování, pracovní a bilanční diagnostiky pomoci 15 osobám ke změně práce či znovuzapojení se na trh
práce

c) tvorba metodiky

Do projektu budou také zapojeni dobrovolníci, kteří
mohou zkvalitnit poskytování našich služeb.


Vytisknout