Mezi námi pečujícími


Projekt
Mezi námi pečujícími
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015389

Projekt Neformálně pečuji a pracuji

Cílem projektu je identifikovat potřeby CS s ohledem na problematiku a specifika romské menšiny. Do projektu bude zapojeno 50 osob CS s tím, že počítáme, že bagatelní podporu přesáhne 40 osob, tedy 80 procent CS.
Identifikované potřeby budou diskutovány s partnery projektu ( městská část Praha 9 a Praha 14) a bude hledáno systémové řešení problematiky neformální péče.

Vytisknout