Akce pro neorganizované děti, mládež a dospělé Romy

Projekt financovám Magistrátem hl.m.Prahy


Projekt je financován Magistrátem hlavního města Prahy v oblasti národnostních menšin.

Projektové zaměření je zabezpečit chod činností v Domě národnostních menšin pro romskou národnostní menšinu, pokračovat v činnosti kulturní, vzdělávací a propagační směřující k prezentaci romské kultury směrem k majoritní společnosti. A hlavním cílem je snížit negativní pohled společnosti prezentovaný v médiích, snížit xenofobní pohled nejen směrem k majoritní společnosti a ostatním národnostem, ale i k Romům samotným.

Záměrem projektu je pořádání výstav romských umělců a besedy s romskými osobnostmi, motivovat děti a mládež ke změnám jejich priorit a hodnot. Důležité je uchovávat a rozvíjet romské tradice, integrovat do společnosti, pozitivně prezentovat romskou národnostní menšinu, umocňovat v některých romských skupinách právní vědomí, které bude směřovat ke zlepšení jejich postavení společenské i sociální.

Vytisknout